Nya Allén

GP 2013-02-18

Insändare av Bertil Runström i GP publicerad 18 feb 2013. Se fler bilder också tagna av Bertil Runström på Flickr.

I slutet av februari har entreprenörer grävt ner kabel längs med träden i Nya Allén. Detta sker på uppdrag av Trafikkontoret. Grävningarna sker helt i anslutning till träden, rötter slits av och hålet fylls igen med makadam och inte jordförbättring! Enligt säker uppgift har Park- och Natur gett tillstånd till detta. Att slita av rötter 10 cm från en trädstam är som att ge en dödsdom till ett träd. Vi har försökt på alla sätt att få ett stopp på dessa grävningar. Hittills utan resultat. Vi behöver nu er hjälp.

Nya Allén är från början av 1800-talet, det är en av landets äldsta stadsalléer, och har förklarats vara av riksintresse. Fram tills nu har den varit så skyddad att man inte ens fick asfaltera på gångbanan. När grävningarna är slutförda kommer gångbanan att asfalteras. Vi behöver er hjälp för att protestera mot grävningarna, samt hur träden hanteras. Skriv, anmäl, gör er röst hörd.

Här finns mer information om riksintresset. (pdf från Länsstyrelsen)

Här omnämns Nya Allén och andra Park- och naturmilöer berörs av Västlänken (pdf från Trafikverket)

Kulturmiljöer som berörs av Västlänken (pdf från Trafikverket)

Riksantikvarieämbetet (pdf)