Vasagatan

Detta har hänt:

  • Den 15 oktober 2012 fällde Park- och naturförvaltningen tre lindar i Vasagatans allé. Fällningen var olaglig då PoNF hade glömt söka dispens från bygglovet, vilket behövs i dessa kvarter. En tjänsteman uppmärksammade förvaltningen på felet och fällningen avbröts. Tillstånd snabb-beviljades, men överklagades. Överklagandena godtogs ej, men processen hade dragit ut på tiden så pass att PoNF bestämde sig för att skjuta upp fällningen till 2013.
  • En undersökning av allén 2010 visade att alla träd utom 3 var friska, de 3 som var dåliga togs då ner.
  • Allén har bestått av lindar sedan den planerades, men PoNF har av oklar anledning beslutat att ersätta lindarna med hybriden Freeman-lönn, ett träd som inte är lämpligt i alléer och som har en helt annan färgställning än lindarna (bronsfärgade löv på våren, starkt röda på hösten). Denna kraftiga förändring av stadsbilden strider uppenbart mot målsättningarna i detaljplanen.
  • I april-2014 fällde Park- och Naturförvaltningen (PoNF) ytterligare 14 lindar utefter Vasagatans lindallé. PoNF påstår att de fällda lindarna var såpass dåliga att de utgjorde en fara. Oberoende undersökning med tomografi visar dock att samtliga träd var friska.

Bilder: Vasaallén före och efter?

Vasagatan före trädfällning. Vasagatan med göteborgarnas stora friska lindar.

Text från facebook-gruppen Rädda Vasagatans lindallé:

Hjälp oss rädda Vasaallén!

Kommunen planerar trots massiva protester att under 2013 såga ner samtliga träd i Vasaallén. Träden är friska. Kommunens beslut bygger på bristfälliga undersökningar och det saknas saklig grund för att avverka Vasaallén. De flesta lindarna i allén är cirka 100 år gamla. Experter säger att träden med rätt skötsel kommer hålla sig friska i många år till. En stadslind kan bli minst 300 år gammal.

Hjälp oss att bevara våra gamla, vackra träd för framtida generationer.
Ge ditt stöd genom att registrera din e-postadress och/eller mobilnummer.
Då kommer du få besked om när eventuella protestaktioner och informationsmöten blir av och få information om vilka beslut kommunen tar beträffande stadens träd.

Vi behöver vara många som hjälps åt för att kunna rädda vår allé.
Maila din e-postadress/mobilnummer till tradplangoteborg@gmail.com.

Dina kontaktuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Eventuella meddelanden som skickas till dig kommer endast röra sådant gäller Göteborgs gamla, fina träd. Om du vill avregistrera dig skickar du ett mail till e-postadressen ovan. Du behöver självklart inte motivera varför du vill strykas från listan. Inga uppgifter om tidigare registrering kommer att sparas.