Vi accepterar inga hot- eller hatinlägg i diskussionen om Västlänken!

Den senaste tiden har det på sociala medier florerat bilder med skräckbudskap mot politiker som förespråkar Västlänken. Dessa har varit gjorda både av motståndare och av anhängare till Västlänken (för att smutskasta och skuldbelägga de som inte tror på en tunnel som förstör vår stad). Styrelsen i Trädplan Göteborg tar starkt avstånd från den sortens inlägg i debatten, oavsett vem som är avsändaren, eller vad syftet är. Vi anbefaller en saklig, seriös och respektfull diskussion från bägge parter, både försvarare och opponenter till Västlänken. Självklart fördömer vi personangrepp, förtal och osaklig propaganda.

Hot- eller hatinlägg i våra grupper kommer omedelbart att polisanmälas!

Foto Claes Jansson - 20130317_X5A2386

 

Trädplan Göteborg avser att fortsätt med respektfulla och demokratiska aktiviteter för att försvara och bevara stadens träd och gröna miljö.

RÄDDA KÅLLTORP- skicka in yttrande senast 9 juni kl 24 – 2015

Du kan hjälpa till att stoppa skövlingen av skogen i Östra Kålltorp!
Stora naturvärden, (tex många gamla unika träd, kattuggla och fladdermöss) etc riskerar försvinna i Kålltorp – trots ett stort engagemang från boende i området samt konkreta förslag på andra byggplaner som bättre respekterar de kultur- och naturvärden som finns i området.

HJÄLP TILL genom att skicka in ett yttrande senast IKVÄLL, 9 juni kl 24!

Här finns en mall, skriv gärna till egna ord – eller skicka in den som den är. Glöm inte skriva ditt namn och adress.

Yttrande Kålltorp Mall 2015-06-09

Gå gärna in på facebooksidan ”Rädda Kålltorps Skog i Göteborg”  där man kan följa och stödja de boendes kamp för att rädda träden

Kålltorp, hotad skog