Förtydligande ang TRÄDFLYTT

Vi har tidigare, pga av ett missförstånd, uppgett att samtliga träd som var del i ett jordförbättringsprojekt på Beckholmen i Stockholm föll i en storm. Efter besök på plats så kan vi nu konstatera att tre (3) träd föll vid ett åskoväder 2014, ett par år efter att ett jordförbättringsprojekt genomförts. Det är svårt att avgöra hur mycket påverkan på rotsystemet spelade roll i detta.  Dryga tiotalet stora äldre träd och några nyplanterade finns kvar. Se bifogade bilder Beckholmen, Stockholm, april 2016

Vi ber om ursäkt för den felaktiga siffran, som berodde på en missuppfattning.  Vår kritik riktar sig inte mot en enskild entreprenör utan mot Trafikverket och Göteborgs kommun som så lättvindigt riskerar vårt unika bestånd av stora skyddsvärda träd i staden.

Vi vill understryka att sakfrågan kvarstår. Vi vill att träden i Kungsparken, Allén och på Hagaplan ska stå kvar intakta.  Vi vill att Trafikverket och Göteborgs Kommun gör en miljökonsekvensbedömning på de inledande arbeten som nu pågår, och där förberedelse för trädflytt är en del. Samtliga förberedande arbeten bör prövas i Mark- och Miljödomstolen, innan de kan gå vidare.

De metoder som Trafikverket använt vid träden, bla. vakuumsug, har prövats tidigare i flera länder, med ibland nedslående resultat för äldre grova träd i tät stadsmiljö. Ofta har trädens ytliga finrötter skadats avsevärt och äldre träd riskerar då att långsamt torka ut och dö. Yngre träd har lättare att återhämta sig.

Det är vår uppfattning att det är troligt, att träd efter stora förändringar i jordstrukturen är mer instabila och får sämre vitalitet. Vissa träd återhämtar sig, men inte alla. Vi anser att metoden med vakuumsug ännu inte är tillräckligt vetenskapligt utforskad.

Det är inte heller att rekommendera att göra ingrepp på trädens rötter och kronor under tillväxtsäsongen på våren/sommaren, särskilt inte på äldre grova träd, vilket nu görs på träden i Kungsparken och planeras för träden på Hagaplan. Att skada de viktiga finrötterna som behövs för närings- och vattenupptag kan vara förödande, särskilt för äldre grova träd.

Vi vill också understryka att de åtgärder som görs/planeras ang. trädflytt endast gäller ett fåtal träd. En liten procent av de hundratals träd som kommer påverkas vid ev bygge, kommer att flyttas eller bevaras på plats. Samtliga övriga träd som står där schaktet ev kommer att grävas, kommer att avverkas. Många av de övriga träd som växer i närheten av det ev schaktet, även på Hagaplan, riskerar att skadas och dö av uttorkning på lång sikt, pga av grundvattenförändringar.

Vi ifrågasätter även varför staden återigen sätter upp felaktig information på sina reklampelare. Ju mer missvisande information som sprids offentligt, desto mer kan man tro att det finns något att dölja. Vi har tidigare skrivit om den karta som visades offentligt i höstas. Samma karta finns återigen på olika reklampelare runt Hagaplan.

Länk till Varför ljuger Staden om träden?

Vi vill ha träden i Kungsparken och på Hagaplan kvar orörda!

 

Bilder från Beckholmen, Stockholm, april 2016:

Beckholmen, Stockholm april 2016

Beckholmen, Stockholm, april 2016

Bekcholmen, Stockholm, april 2016Beckholmen, Stockholm april 2014

ÖVERKLAGAN av Detaljplan för Järnvägstunneln inlämnad! —– INSAMLING till juridiska prövningar fortsätter

Trädplan Göteborg har tillsammans med fyra andra grupper bildat Nätverket SKONA GÖTEBORG för att samla ihop medel till de juridiska processerna för att Stoppa Västlänken.

Vi kan nu presentera det första delresultatet av detta arbete mot Västlänken. 

Igår den 11 april skickades kompletteringen av överklagan av detaljplanen för Västlänken in till  Länsstyrelsen. Våra jurister har i samarbete med vår ideella expertpanel gjort ett mycket gott arbete som du nu kan ta del av, komplett med bilagor här nedan.

Vi vill än en gång TACKA alla för de bidrag som gjort detta arbete möjligt.

NU BEHÖVER VI DIN HJÄLP för att fortsätta!  LOGGA - Insamling, gif

Nätverket Skona Göteborg
Bankgiro: 412-2776
Swish: 1235625124

Snart är det dags för nästa juridiska prövning. Järnvägsplanen för Västlänken fastställs inom kort och då kommer vi att överklaga till regeringen. Den prövningen baseras till stor del på annat lagrum än detaljplanen, så våra jurister måste göra en ny omfattande insats. Därför behöver vi löpande donationer. Vi ber dig att sprida kunskap om miljökatastrofen Västlänken och om insamlingen och skänka en slant extra.

Tack för ditt bidrag!

HÄR är länkar till överklagan:

Överklagan Detaljplan Järnvägstunneln, 11 april 2016

Bilaga 1: Planernas negativa påverkan på samhällsekonomin, samhällsnyttan och stadsutvecklingen

Underbilaga 1a , korrespondens styrgruppen VL

Bilaga 2: Trädplans Yttrande från jan 2015

1 YRKANDE

1.1 Föreningen Trädplan Göteborg m.fl. yrkar att Länsstyrelsen i Västra Götalands län upphäver:

1. Kommunfullmäktiges i Göteborgs stad beslut den 28 januari 2016, § 19, dnr. 1540/15, att anta detaljplan för järnvägstunneln Västlänken; tunnelmynningar, schakt m.m. inom stadsdelarna Olskroken, Gullbergsvass, Vasastaden, Annedal, Landala, Guldheden, Johanneberg, Heden, Skår och Kallebäck i Göteborgs kommun; samt

2. Kommunfullmäktiges i Göteborgs stad beslut den 28 januari 2016, § 20, dnr. 1541/15, att anta ändring av detaljplaner för järnvägstunneln Västlänken mellan Gullbergsvass och Almedal inom stadsdelarna Gullbergsvass, Nordstaden, Inom Vallgraven, Pustervik, Haga, Vasastaden, Lorensberg, Bö och Skår i Göteborgs kommun.

 

MANIFESTATION för träden – HAGAPLAN lördag 9 april 2016, kl 13 – 15

NU HOTAS TRÄDEN 

Nästa vecka, (från den 11 april) är det risk för att de inledande arbetena vid träden på Hagaplan, i Allén och Kungsparken börjar. Trädplan har gjort en överklagan på Länsstyrelsen beslut samt begärt omedelbar inhibition, dvs att arbetena inte får sätta igång, förrän Förvaltningsrätten meddelar dom i ärendet. (se länk nedan)

De förberedelser som planeras kommer att skada träden. Rötter kommer att kapas och kronor att beskäras – mitt i fåglarnas häckningsperiod.

NU ÄR DET DAGS att vi alla visar att vi vill ha träden kvar orörda! KOM och gör din röst hörd. Tillsammans är vi starka!

Här finns en affisch att ladda ned och dela ut eller sätta upp:

Affisch – Trädevent 9 april 2016 – version 2

Överklagan: Överklagan, Trädflytt, TRÄDPLAN, 2016-03-30, PDF

Här är en sammanfattning av järnvägsplanen som visar planerna för Haga. Observera att i Trafikverkets bilder finns de stora träden kvar som om inget hänt – trots att de som står över schaktet inte kan vara kvar.  I Västlänkens spår, del 4 – Station Haga

Affisch - bild