Varför ljuger Göteborgs Stad om träden?

Den som har minsta kunskap om Västlänken och Station Haga bör studsa när man ser nedanstående bild på Göteborgs Stads senaste reklam (på temat ”En pulsåder för det moderna Göteborg) som bl.a. stått i trakterna runt den tilltänkta station Haga under hösten.

”Det är träd i detta område som berörs av arbetet med Västlänken” står det att läsa under en karta med en röd cirkel runt korsningen Allén/Sprängkullsgatan. Cirkeln är i princip dragen runt refugen i korsningen och Haga Kyrkoplan är inte grönfärgad varför den uppfattas som bebyggt område.

Varför går då Göteborgs Stad ut med missvisande information? Vi ställde frågan till projektchefen för Västlänken i Göteborgs stad.
Läs nedan under bilderna och i länken om det förvånande svaret.
Den strida strömmen av information från Göteborgs Stad bör vi således hädanefter betrakta som en ”ungefärlig redovisning” av sakernas tillstånd, kanske bara till 10-15 procent med verkligheten överensstämmande.

/Barbara, Trädplan och Carina, Stoppa Västlänken Nu

Varför-ljuger-Göteborgs-Stad-om-träden-2016-01-04

Bild 1 - GS_om_träd Bild 2 -  trädpåverkan Haga Station

Varför ljuger Göteborgs Stad om träden?
Den som har minsta kunskap om Västlänken och Station Haga bör studsa när man ser nedanstående bild på Göteborgs Stads senaste reklam (på temat ”En pulsåder för det moderna Göteborg) som bl.a. stått i trakterna runt den tilltänkta station Haga under hösten.
”Det är träd i detta område som berörs av arbetet med Västlänken” står det att läsa under en karta med en röd cirkel runt korsningen Allén/Sprängkullsgatan. Cirkeln är i princip dragen runt refugen i korsningen och Haga Kyrkoplan är inte grönfärgad varför den uppfattas som bebyggt område.

Om man tittar i järnvägsplanens byggbeskrivning finner man detaljerad och lättförståelig information på karta om var schakt ska grävas och vilka ytor som tas i anspråk. Det är dockmöjligt att Göteborgs Stad inte har läst järnvägsplanen, så därför har vi också tittat plankartorna för tillfälligt markanspråk som kommunen har att godkänna.
Trädplan har tagit hjälp av en arkitekt med att på kartan från affischpelaren rita in dels schaktområdet, dels arbetsytor som anges i ovan angivna dokument. Skillnaden mellan Göteborgs Stads ”information” och plankartorna är alarmerande.

Det mörka kilformade området är schaktet, som alltså är mer än tre gånger så stort som den röda cirkeln. Den orange ytan anger arbetsyta som tas i bruk för uppställning av maskiner etc under byggtiden. Det är naturligtvis träd i hela detta område som ”påverkas”.
Som bilaga till plankartor för tillfälligt markanspråk finns en lista på åtgärder i varje delområde . Exempelvis avser delområde T4 02-90 själva schaktet som ska öppnas. Bara i detta område finns 75 träd som måste tas ner eller flyttas. Det är i detta område de flesta riktiga gamla träden finns. För respektive delområde anges bland annat hur många träd som ”påverkas” och som ”om möjligt bevaras, på plats eller genom flytt”. Totalt berörs 134 träd enbart av de tillfälliga markanspråken, enligt denna information.

Varför går då Göteborgs Stad ut med missvisande information? Vi ställde frågan till projektchefen för Västlänken i Göteborgs stad, på GP-chatten den 28 oktober.

Carina: ”Varför anges ett för litet område för där ”träd berörs” enligt era trekantiga affischpelare vid Haga? Den röda cirkeln som jag syftar på visar bara en liten del av det aktuella området.
Göteborgs Stad:
Hej Carina! Den röda cirkeln är en ungefärlig redovisning. När vi vet mer om vilka träd som berörs kommer vi att kunna ge mer exakt information.

”Ungefärlig” är i detta fall mindre än 1/8 av sanningen. Den strida strömmen av information från Göteborgs Stad bör vi således hädanefter betrakta som en ”ungefärlig redovisning” av sakernas tillstånd, kanske bara till 10-15 procent med verkligheten överensstämmande.

/Barbara, Trädplan och Carina, Stoppa Västlänken Nu

1/ Järnvägsplanen, Byggbeskrivning, Etappkarta 1 och 3; figur 1.16 och 1.20
2/ Plankarta – Tillfälligt markanspråk km 458-500 – 459-000 och 459-000-459-500
3/ Trafikverket, Järnvägsplanen _vastlanken_bilaga_2_plankarta_tillfallig_nyttjanderatt