Våraktuellt

Vasagatan

Just nu händer mycket i stan och många träd och grönområden är i farozonen.
På Vasagatan planerar kommunen att fälla 14 träd – utan att ha gjort en tillräckligt bra bedömning av stabiliteten på dessa träd. En överklagan på marklov för fällning av Vasagatans träd har skickats in till Mark- och Miljööverdomstolen, efter att den förra överklagan till Mark- och Miljödomstolen avvisats. Svar om prövningstillstånd har ännu inte kommit.

Förtätning i bl.a Majorna, Guldheden, Näckrosdammen

I Majorna, Godhemsberget och Djurgårdsberget planeras förtätning, med många träd som riskerar att fällas och grönområden som försvinner eller minskar drastiskt. Detsamma gäller i Guldheden, Stora Mossen samt vid Näckrosdammen och Skansberget, m.fl platser.
Vi har en stadsarkitekt som talar om att träd inte har ett egenvärde och som bemöter oroade medborgare med nedlåtande kommentarer och kallar de som ställer frågor för förändringsfientliga. Vi har politiker och tjänstemän som hellre ser till prestige än att dra i nödbromsen och se över sina framtidsplaner en gång till. Därför är det viktigt att vi alla engagerar oss och göra våra röster hörda.

Västlänken

Planerna för Västlänken fortskrider i oavbruten takt. Ca en miljon per dag kostar detta just nu enbart i projekteringskostnader till konsulter och tjänstemän. Enligt Trafikverkets egen bedömning kommer ca 80-100 träd att ”påverkas” enbart i Hagaparken/Kungsparken ner mot Rosenlund. Hur många träd det blir totalt, på alla platser, där schakt, arbetstunnlar, nya stationer, transportvägar, tillfälliga vägar för kollektivtrafik, privattrafik etc vet vi inte… Vi har ställt frågan. Vi vet inte heller hur många av dessa som kommer att fällas eller skadas så att de senare måste fällas och hur många som ev kan flyttas.
Av säkerhetsskäl måste det finns tunnlar för utrymning och uttryckningsfordon etc, med max 400 meters avstånd längs med hela Västlänken. Många av öppningarna till dessa kommer av naturliga skäl att ligga i stadens grönområden.
Vi bifogar vårt sammandrag av Miljökonsekvensbeskrivningen som Göteborgs Stad gjort ang Västlänken, samt en skrivelse till regeringen som bl.a. tar upp miljöaspekten.

Kom även ihåg att titta in på vår hemsida där vi lägger upp bra länkar och annan info. Skicka gärna tips och info till oss, om seminarier, länkar, etc.

Möte på Trafikverket

6 representanter för Trädplan Göteborg hade ett möte med Trafikverket förra veckan. Vi ställde då ett antal frågor. Vissa väntar vi skriftligt svar på inom de närmaste veckorna. Rapport från detta möte kommer så snart vi hunnit sammanställa detta. Vi bifogar de frågor som vi lämnade skriftligt innan mötet. Alla frågor besvarade inte på mötet, så vi väntar på skriftliga svar på dessa. Se frågorna här

Seminarium ”Värdet av grönområden i stadsmiljön”

Den 26 mars håller några av våra systerföreningar ett seminarium om ”Värdet av grönområden i stadsmiljön” den 26 mars kl 18-21 i f d Hovrättens hus, se bifogade affisch! Vi hoppas att så många som möjligt kan komma på detta viktiga seminarium. Seminariet arrangeras av Intresseföreningen Rädda Mossen, Föreningen Bevara Guldheden, Föreningen Rädda Skansberget samt nätverket Näckrosdammen.