Välkommen

Det är mycket som händer med träden och grönområdena i Göteborgsregionen just nu! Nätverket Trädplan Göteborg är en motvikt till den avverkning av välmående träd och reducering av stadsnära natur och grönområden som pågår i Göteborg. Vi är en urban och modern miljörörelse!

Nätverket Trädplan Göteborg arbetar för att bevara de gamla stadsträden och grönområdena i och omkring vår stad. Vi vill att det ska finnas kvar stadsnära natur, grönområden, stora träd, alléer och parker med många träd även för kommande generationer. De stora träden renar luften, dämpar buller och har en stor positiv social och psykologisk effekt på människor. Träd är avgörande för att miljön och för klimatet.

Vi vill att våra förtroendevalda tar ansvar för vår unika gröna stad och region nu och inför framtiden. För att kunna påverka behöver vi vara många.
Om du vill ha kontakt, gå med i vår förening och eller på annat sätt stödja vårt arbete, klicka här.