Valdebatt »Grå eller grön stad« 27-aug-2014

Affisch om valdebatt Grå eller grön stad? 27-aug-2014 kl 18-21, Götahof, Bellmansgatan 9, Göteborg.

Valdebatt »Grå eller grön stad« 27-aug-2014

Valdebatt »Grå eller grön stad«

Det nybildade nätverket Grön Samverkan Göteborg bjuder in till valdebatt om stadsplanering och förtätning i Göteborg: »Grå eller grön stad«. Frågor som ska debatteras: Hur bygga och förtäta utan att förstöra den viktiga gröna närmiljön? Vem bestämmer i planprocessen: politikerna, tjänstemännen, bostadsbolagen eller näringslivet? Hur kan medborgarna få mer inflytande i planprocessen? Hur tar beslutsfattarna vara på den omfattande kunskap som finns om betydelsen av grönområden och gamla fullvuxna träd i en stad?
Medverkar gör följande politiker: Marina Johansson (S), Kristina Palmgren (FP), Marie Lindén (V), Ulf Kamne (MP), Martin Wannholt (M), Aron Modig (KD), Rickard Nordin (C), Tom Heyman (VV), Louise Thörnqvist (FI) samt Johanna Talje (ÖG).

Var?

Götahof, Bellmansgatan 9, Göteborg

När?

27-augusti-2014 kl 18-21

Om Grön Samverkan Göteborg

Grön Samverkan Göteborg (GSG) är ett nätverk bildat av bl.a. aktionsgrupperna Rädda Godhemsberget, Bevara Guldheden, Nätverket Bevara Gråbergets Grönområden, Nätverket Näckrosen, Intresseföreningen Rädda Mossen, Bevara Lundby Kyrkby och Nätverket Trädplan Göteborg m.fl.
GSG arbetar för ett grönt Göteborg där man skyddar de bostadsnära gröna platserna och träden; arbetar för demokratisk genomskinlighet i planprocessen för bostadsbyggande och övrig stadsplanering, samt för vetenskapligt underbyggd stadsplanering som tar miljöfrågorna på allvar.
Kontakt: Tomas Jonsson 0730 – 89 11 61