OBS! Måndag 20-okt-2014, kl 17.30, HAGA – VASA Samrådsmöte

HAGA – VASA Samrådsmöte

Hej Trädvänner,
NU GÄLLER DET! Nu är det samrådstider om Västlänken!

Idag (måndag) är det samrådsmöte om hela entreprenaden för HAGA – VASA
Tid: Måndag 20 oktober kl 17.30 – 19 (räkna med att det drar ut på tiden)
Plats: Traktören, Stadsbyggnadskontorets hörsal, nedre botten. Köpmansgatan 20
Arrangör: Trafikverket

Om mötet

Mötet handlar om hela entreprenaden för detta område. Mötet är inte utannonserat. Det är väldigt viktigt att vi kommer så många som möjligt, ställer frågor och visar att det finns en stark opinion, samt att vi vet vad vi talar om. Läs gärna på och förbered frågor i förväg, så att det blir ett bra möte. Även om ni inte har förberedda frågor, så är det vitkigt att komma, så att vi sisar att vi är många som bryr oss om träden och vad som händer med vår stad.
NEDAN finns länkar till den nya miljökonsekvensbedömningen (som är betydligt mildare än den det första utkastet – trots att förhållanden är precis, samma träd och samma fornlämnaingar kommer att försvinna, samma kulturhistoriska byggnader hotas etc) och lite annat matnyttigt. Värt att notera är att på alla bilder, planer och beskrivningar av Station Haga, så används bilder med de de stora gamla träden kvar och en diskret stationsbyggnad inlagd, som om allt skulle vara intakt och man bara byggde en liten station på parkeringsplatsen vid Pustervik – utan att gräva upp hela området). Så kommer det naturligtvis inte att se ut om bygget går igenom.
Det är felaktig info att det går att flytta de äldsta, största träden i Hagaparken och Kungsparken. De kommer inte att klara en flytt utan kommer att fällas!

Svecos rapport

I Svecos rapport om geologiska förhållanden varnas för ev. grundvattensänkning både under byggnadsskedet och efter färdiställd tunnel. Detta kan orsaka stora sättningsskador i omkringliggande byggnader, både i Haga och i Vasa. Läs Svecos utredning!

Samrådsmötet i onsdags

Samrådsmötet i onsdags visade sig vara om Örgryte-delen, dvs från Liseberg till Kallebäck. Det var en sorglig tillställning… Dåligt organiserat, få inbjudna, men desto fler dök upp. En del av representanterna från trafikverket verkade nästa tagna på sängen, de kunde inte svara på alla de frågor som ställdes, hade ingen mikrofon så alla kunde inte höra, försökte prata bort obekväma frågor, förmedlade dålig och felaktig info, en del visade nedvärderande bemötande mot de som ställde frågor etc…. En hel gammal ekskog i Örgryte hotas, för att inte tala om alla hus som kommer få sättningskador eller kanske vara tvungna att rivas, samt den stora påverkan på skolan som ligger precis bredvid den planerade arbetstunnelns mynning.

Så nu gäller det att vi går dit på kommande möten och ställer de riktiga och viktiga frågorna. och visar att vi är pålästa och inte kommer att låta vår stad förstöras eller hundratals träd få försvinna.

Nästa samrådsmöte

Nästa samrådsmöte (som inte heller är utannonserat) gäller Området Centralen. Det mötet är på onsdag 22 oktober kl 15.30. Vi har dock inte fått bekräftat om det är på samma plats. Vi återkommer med info om detta.

Bilagor

Första miljökonsekvensbedömningen från nov 2013.
Ett kort Utdrag ur MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Västlänken, Haga-Vasa
Västlänken – floskler eller fakta
Förslag på frågor till Trafikverket

Länkar

MKB från i våras, MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING, Kompletterande samråd 2014-05-20

Ny version MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING STATION CENTRALEN OCH STATION HAGA, SAMRÅDSHANDLING 2014-09-19

Naturmiljöutredning för Västlänken, Göteborg – underlag för detaljplaner och miljökonsekvensbeskrivningar

Detaljplan för Västlänken, Station Haga med omgivning inom stadsdelarna Haga, Inom Vallgraven, Pustervik samt Vasastaden i Göteborg

ANALYS AV UPPLEVELSEVÄRDEN – kring Västlänkens stationslägen

Här finns de flesta länkar till olika utredningar och analyser, planhandlingar etc om Västlänken. Bara att klicka fram det ni är intresserade av