MALL: Yttrande Detaljplan för Västlänken, Station Haga , senast 4 okt 2016

Yrkande –     Att planen återtas och omarbetas då de synpunkter som Föreningen Trädplan Göteborg m.fl. framförde i samrådet kvarstår eftersom de inte är beaktade –     att Byggnadsnämnden väntar med att anta detaljplanen till dess Trafikverket eventuellt fått alla nödvändiga tillstånd … Fortsätt läsa MALL: Yttrande Detaljplan för Västlänken, Station Haga , senast 4 okt 2016